Dekenaatsbestuur Maastricht-Meerssen

Voorzitter: Deken John Dautzenberg
Vicevoorzitter: Pastoor René Schols
Secretaris: Ed van Berlo
Penningmeester: Joep Ottenheym
Leden: Peter Geelen, Ruud Schoufs, Dominique Nijssen

Bankgegevens ING:
IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht

Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4, 6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com

Contactformulier